Αρχική Σε εξέλιξη Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη ιστορικού

Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη ιστορικού PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 15 Μάιος 2017 15:20

Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικού συνεργάτη ιστορικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις οργανωτικής και επιχειρησιακής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΒΕΕ και των Ομοσπονδιών μελών της» της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Χρηματοδότηση: Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, Ερευνητική και Επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5001290

Σχετικά αρχεία: