Αρχική Ανακοινώσεις Κοινοτικό Πρόγραμμα ‘GreenEcoNet’
Κοινοτικό Πρόγραμμα ‘GreenEcoNet’ PDF Εκτύπωση E-mail

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά συμμετέχει ως εταίρος στο Κοινοτικό Πρόγραμμα ‘GreenEcoNet’ (Accelerating progress towards the Green Economy) το οποίο είναι ενταγμένο στο Έβδομο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Ανάπτυξης (FP7 RTD) της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ).

Το GreenEcoNet έχει στόχο την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ανταλλαγής βέλτιστων επιχειρηματικών πρακτικών, η οποία θα συνδέει τις μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και την ερευνητική κοινότητα, διευκολύνοντας τη πρόσβαση σε χρήσιμη πληροφορία και επιταχύνοντας τη μετάβαση του επιχειρηματικού τομέα προς την πράσινη οικονομία.

Το GreenEconNet βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προωθήσουν τις πράσινες λύσεις (προϊόντα καινοτομίας, επιχειρηματικά μοντέλα) να κτίσουν ένα δίκτυο με άλλες μικρές επιχειρήσεις, καθώς και να αποκτήσουν δίοδο επικοινωνίας με ερευνητές και με φορείς χάραξης πολιτικής, που ενδιαφέρονται να προωθήσουν δράσεις πράσινης οικονομίας. Για περισσότερες πληροφορίες 

Σχετικά αρχεία: